Met de tractor naar Den Haag

by Déjà Vu

Casper Jager

Aangezien we momenteel tot over onze oren in de corona-crisis zitten is het makkelijk om te vergeten dat Nederland ook met andere problemen kampt. Met die andere problemen werd ik afgelopen dinsdag op een bijzonder directe manier geconfronteerd toen ik over een groep tractoren struikelde. Het betrof een delegatie ontevreden boeren, die terugkeerde van een dag protesteren in Den Haag.

In hun strijd tegen de extra stikstofregels voor de agrarische sector hebben de boeren wel degelijk een punt. Het moet voor de boeren onrechtvaardig voelen dat zij zoveel moeten inleveren, terwijl de luchtvaartsector mag blijven groeien. De uitstoot van stikstof door vliegtuigen is zeker niet gering. Echter, doordat in Nederland alleen de schadelijke stoffen worden gemeten die het vliegtuig uitstoot tot 900 meter hoogte komt dit getal veel lager uit. Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat ook stikstof uitgestoten boven de 900 meter schadelijk is voor het milieu, maar de regering kiest er voor om deze onderzoeksresultaten te negeren. Ook de voorstellen van het kabinet om de veestapel te halveren en de samenstelling van veevoer te veranderen om stikstofuitstoot door koeien te verminderen zorgden voor veel weerstand onder de boeren. Afgelopen dinsdag werd er door de boeren echter niet geprotesteerd tegen de stikstofregelingen, maar tegen de Omgevingswet, die ruimtelijke projecten in de toekomst moet vereenvoudigen. De boeren zijn bang dat door deze wet steeds meer landbouwgrond opgeslokt zal worden voor ander gebruik. Zij voelen zich hierdoor bedreigd in hun voortbestaan en daarom stond Den Haag dinsdag vol met tractoren.

De boerenprotesten begonnen in oktober 2019 en zijn inmiddels dus al meer dan een jaar bezig. Waar de boeren in het begin nog op mijn sympathie konden rekenen, neemt deze sympathie met elke protestactie af. Ik heb zeker begrip voor de standpunten van de boeren, maar de houding die ze aannemen lijkt niet oplossingsgericht. Het stikstofprobleem moet zeker niet alleen opgelost worden door de boeren, maar ook de agrarische sector zal een bijdrage moeten leveren. Met name de compromisloze houding van de actiegroep Farmers Defence Force zorgt bij mij voor ergernis. Het is duidelijk dat het stikstofprobleem door alle spelers in het veld (luchtvaartsector, agrarische sector, het verkeer, de bouw, bedrijven, de industrie en de burger zelf) aangepakt moet worden. Ik hoop daarom dat er in de toekomst een manier gevonden wordt waarin iedereen zijn steentje bijdraagt om de stikstofcrisis in Nederland te verhelpen.

You may also like

Leave a Comment