Nashvilleverklaring is een zonde

by Déjà Vu

Nicole Hoebert

De Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring zorgde voor veel ophef in het land. Op zich niet zo gek; in de verklaring werd betoogd dat volgens de Bijbel homoseksualiteit en een transgenderidentiteit niet zijn toegestaan. Er wordt echter niet vermeld dat het verboden is, maar dat het een zonde is. Volgens één van de makers is de verklaring ook niet bedoeld als anti-homo. Het gaat er meer om dat het onder de christelijke gemeenschap een eenduidige overeenkomst en opvatting moet zijn over homoseksualiteit en een transgenderidentiteit.

            Persoonlijk doet het mij verdriet en pijn om te zien en te lezen dat er nog steeds mensen worden beperkt in hun vrijheden op het gebied van liefde en geluk. Een Amsterdamse priester die openlijk homoseksueel is, vertelde tegen Nieuwsuur dat God van iedereen houdt, ook van hen die de verklaring hebben ondertekent. Met deze verklaring bewijzen de initiatiefnemers dat er geen veilige plek is voor sommigen. Er wordt opnieuw een onderscheid gemaakt tussen goed of fout, zondig of deugdzaam. 

            De NOS interviewde een man die uit de kast is gekomen en achter de verklaring staat. Hij ziet zichzelf als een homofiel en niet als homoseksueel. Hij leidt een celibatair leven en kan daardoor zijn leven kan wijden aan God. Tijdens het interview vermeldde hij dat er in de bijlage van de Nashvilleverklaring staat dat de christelijke gemeenschap homo’s niet moet uitsluiten en juist moet helpen (lees: homoseksualiteit genezen). Is dat echt de tijd waarin wij nu leven?

            Minister van Engelshoven van emancipatie schreef in een tweet dat door de Nashvilleverklaring er weer een paar stappen zij terug in de tijd zijn gezet. Ik kan niks anders doen dan deze uitspraak beamen. Wel is het een lastige uitspraak, want beperkt het niet de vrijheid van meningsuiting voor conservatieve christenen? Er is wel te concluderen dat de Nashvilleverklaring uitermate ouderwets is, met aspecten die vergelijkbaar zijn met de middeleeuwen en is dat echt een periode in de geschiedenis waarnaar we in dit geval willen refereren?

Bovendien, heeft niet ieder mens recht op liefde en geluk in het leven? Als ik de verklaring lees, heeft de mens strenge regels na te leven, wil hij of zij in de hemel terecht komen. Waar is dan het hele aspect dat God van iedereen houdt? Er blijkt dat er nog veel gepraat moet worden over de interpretatie van de Bijbel.

Religie is een gevoelig onderwerp om uitspraken over te doen. Het zag ernaar uit dat er wat meer openheid kwam binnen de christelijke kerk, maar na de verklaring lijken er weer twee fronten te zijn ontstaan. Afgelopen woensdag was het dan ook weer het onderwerp in vele kerkdiensten. Ik denk dat er nog een lange weg te gaan is voordat eenieder openlijk voor zijn of haar geaardheid mag uitkomen binnen een religie, maar laten we het wel duidelijk maken dat de Nashvilleverklaring absoluut niet de juiste aanpak is geweest. 

You may also like