Ons droge kikkerlandje

by Déjà Vu

Casper Jager

Na weken van aanhoudende droogte in Nederland was het zowaar een opluchting toen er eindelijk weer regen viel. Dit klinkt behoorlijk tegenstrijdig, zeker nu het de afgelopen twee weken flink geregend heeft, maar Nederland kampt de laatste jaren met een droogteprobleem. De vraag die we onszelf moet stellen is hoe we met dit probleem om moeten te gaan. Aangezien we niet in staat zijn om het kunstmatig meer te laten regenen, zullen we in de toekomst meer moeite moeten doen om water op te vangen en het langdurig vast te houden om op deze manier de droogte zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden.

Om te zorgen dat de regen die er valt niet ongebruikt wegstroomt en in de riolen verdwijnt, zou er meer groen moeten komen in de steden. Aangezien de huidige regering niet veel waarde hecht aan alles wat groeit, bloeit en ons immer weer boeit en meer toekomst ziet in het aanleggen van kilometers vers asfalt, zullen lokale overheden het heft in eigen handen moeten nemen. Dit kan al met simpele ingrepen zoals het planten van bomen in straten en lanen, zodat het water hier de grond in kan en niet linea recta verdwijnt in het riool. Dit zou niet alleen goed zijn voor het niveau van het grondwater, maar het voorkomt ook overstromingen. Bij de zware regenbuien van de afgelopen weken stonden in menig dorpen de straten blank, omdat het water nergens heen kon. Met meer groen in de wijk zorg je er dus niet alleen voor dat de grond niet verdroogt, maar kunnen ondergelopen straten ook voorkomen worden en zo sla je dus twee vliegen in één klap.

Naast overheden kunnen mensen zelf ook een steentje bijdragen aan de oplossing van het probleem. Allereerst door zelf te zorgen voor meer groen in de tuin, zodat het water de bodem in kan zakken. Maak aldus van je tuin geen tegelpaleis, maar gebruik hem waarvoor hij bedoeld is: het groeien van planten! Ook op het gebied van het opslaan van regenwater is een simpele methode: het gebruik van een regenton. Hiermee vang je het regenwater op wanneer het regent en heb je in tijden van droogte een reservevoorraad water waar je, afhankelijk van de grootte van de ton, een flinke tijd mee vooruit kan. Er zit ook een praktisch element aan de regenton, die voor veel mensen interessant is. In plaats van gieters water vanuit huis naar de tuin te sjouwen kan je de gieter gewoon in de tuin vullen. Zo bestrijd je verdroging en bespaar je jezelf een hernia. Wederom sla je hier dus twee vliegen in één klap!

Er zijn aldus verschillende relatief simpele methoden om de droogte in Nederland draaglijker te maken. Niet alleen de overheid, maar ook de mensen zelf kunnen hier op een simpele manier aan bijdragen. Het is te hopen dat in de toekomst verschillende manieren om de droogte tegen te gaan toegepast zullen worden om zo het probleem aan te kunnen pakken.

Het is nog steeds mogelijk om mee te doen met de HSVL-opbeuractie! Je kan nu een berichtje sturen naar een oudere om een hart onder de riem te steken. Schrijf dan nu je berichtje naar extern@dehsvl.nl en onze extern Daniëlle zal ervoor zorgen dat je berichtje goed terechtkomt!

You may also like

Leave a Comment