ALV

by Vice-Praeses

Algemene leden vergaderingen (alv’s)

Ook bij de HSVL worden er regelmatig algemene leden vergaderingen gehouden. Op deze grote vergaderingen zijn alle leden welkom. De bijeenkomsten zijn erg belangrijk, omdat dit het uitgelezen momenten is dat leden hun mening kunnen geven over commissies, het bestuur of de geagendeerde punten. De HSVL kent in ieder geval de volgende alv’s:

De Wissel-ALV (eind september/begin oktober)
Op de Wissel-alv draagt het oude bestuur het stokje aan het nieuwe bestuur over en worden ook de oude commissies uitgehamerd en de nieuwe ingehamerd.

Wissel-alv 2020-2021

Wissel-alv 2019-2020

Wissel-alv 2018-2019

Wissel-alv 2017-2018

De Beleids-alv (binnen twee maanden na de wissel)
Op deze alv presenteert het nieuwe bestuur haar beleidsplannen en  de Quaestor presenteert de begroting van het jaar. Vervolgens is er ruimte voor vragen en kritiek van de leden. Het is belangrijk om het beleidsplan en de begroting van opbouwende kritiek te voorzien en vragen te stellen wanneer men die heeft, aangezien het de koers aangeeft die het bestuur dat jaar wil aanhouden. Op deze alv stemt de ALV over het beleidsplan en de begroting.

Beleids-alv 2019-2020

Beleids-alv 2018-2019

Beleids-alv 2017-2018

Beleids-alv 2016-2017

Tussen-alv (rond het begin tweede semester)
Op de Tussen-alv presenteren het bestuur en de commissies hun secretariële en financiële tussenverslagen. De ALV mag hierop reageren en vragen stellen, waarna er gestemd wordt. Al deze verslagen worden onder voorbehoud goedgekeurd. Ook sluit het oude bestuur haar financiële jaar af. Het oude bestuur levert een volledige en correcte begroting aan, die wordt nagekeken door de Kascommissie. De Kascommissie presenteert haar bevindingen op de Tussen-alv, waarna er mag worden gestemd over de begroting.

Tussen-alv 2018-2019

Tussen-alv 2017-2018

Tussen-alv 2016-2017

Kies-alv (einde van het studiejaar)
Op de Kies-alv draagt het bestuur haar voorkeursbestuur voor het volgende jaar voor. Het voorkeursbestuur krijgt de kans om zichzelf te presenteren en vragen te beantwoorden. Ook eventuele tegenbesturen mogen dit doen. Hierna wordt er gestemd. Dit gebeurt voor het hele bestuur. Als de ALV voor stemt, wordt het kandidaatsbestuur ingehamerd als F.t. en staat het vast dat zij het zittende bestuur zullen opvolgen.

Kies-alv 2019-2020

Kies-alv 2018-2019

Kies-alv 2017-2018

Eind-alv (aan het begin van het nieuwe studiejaar)
Tijdens de Eind-alv worden alle secretariële en financiële eindverslagen gepresenteerd. DE verslagen kunnen niet definitief worden goedgekeurd, omdat het commissie-/bestuursjaar nog niet volledig is afgerond.

Eind-alv 2019-2020

Eind-alv 2018-2019

Eind-alv 2017-2018

Samenvatting extra HR-alv 2016-2017:

HR-alv