Geschiedenis der HSVL

by Vice-Praeses

Samenwerkingsverband en beginjaren:

Het was 1989 toen de historische disputen Damocles, PC Hoofd, Quack en Fruin hun samenwerking startten. Ze wilden een grote reis organiseren naar Budapest. Voor die reis waren deelnemers en draagvlak nodig. Het waren kleine, zeer uiteenlopende disputen, maar in een samenwerkingsverband konden ze meer bereiken. Het Historisch SamenwerkingsVerband Leiden (HSVL) was geboren. Er was een hoop onderlinge strijd, maar op deze manier konden ze de financiering van de disputen in ieder geval rondkrijgen. Het verband mocht geen activiteiten organiseren, want dan zou het de taak van de disputen overnemen. Ook mocht geen van de disputen de overhand nemen in het HSVL-bestuur. Dit allemaal om de lieve vrede te bewaren. Er werd wel samengewerkt aan een boekverkoop, waardoor ook eerstejaars gelijk lid werden. Van die eerste jaren van het HSVL is helaas maar weinig bekend. Er gaan verhalen rond over feesten voor studenten én docenten in de Conference Room van het Huizinga-gebouw, maar echte bronnen hierover ontbreken. Verder was het vooral chaos. Het eerste bestuur viel na onderlinge onenigheden uit elkaar. Ook in de besturen die daarop volgden was gedoe. In het jaar 1991/1992 werd het bestuur afgezet en pleegden een aantal dispuutsvrienden een coup. Zo was het HSVL toch weer in handen van één dispuut gekomen en begon de ellende opnieuw.

Studievereniging en eerste commissies:

In de tweede helft van de jaren negentig kwam het HSVL in rustiger vaarwater. Zij ging activiteiten organiseren, zoals borrels, feesten en lezingen. Daarnaast bleven de boekverkoop en de reizen succesvol voor het HSVL. In 1999 werd de vereniging uitgebreid. Voor het eerst organiseerde de COACH (Commissie OpleidingsActiviteiten Cultuur en Historie) een HSVL-kennismakingsweekend naar Nijmegen. Een ander initiatief was het lanceren van een almanak. Het verband bleef echter een samenwerking van disputen die elk ergens anders voor stonden. Er kwamen nieuwe disputen bij, zoals Gagarin en Merlijn. Andere disputen namen meer afstand en kregen alleen nog een kleine subsidie van het HSVL. Nieuwe initiatieven bleven echter komen. Zo had het HSVL rond de eeuwwisseling een Zeilreiscommissie en een Forumcommissie. Beiden leidden echter geen lang bestaan. De reizen van het HSVL bleven ondanks alles een succes. Bestemmingen uit die tijd waren bijvoorbeeld Istanbul, Barcelona en Sicilië. Ook werd er in 2001 voor het eerst een voetbaltoernooi georganiseerd.

Toch bleef het bestaan van het HSVL aan een zijden draadje hangen. Tussen 2000 en 2003 daalde het aantal actieve leden aanzienlijk en in 2002 belandde het bestuur in een crisis door een opstappende voorzitter. In juni 2003 werd een flinke hervorming doorgevoerd. Allereerst een naamswijziging naar Historische Studievereniging Leiden (HSVL). Op deze manier was er geen statutaire belemmering meer voor het organiseren van activiteiten voor de vereniging (waar dit bij het disputenverband nog wel zo was). Daarnaast werd het lidmaatschapsgeld betaald en ging het bestuur meer haar best doen om de participatie te vergroten.

Vanaf 2004 werd dan ook de Accie (Activiteitencommissie) in het leven geroepen om inhoudelijke activiteiten te organiseren. Ook werd vanaf dat moment de website, gemaakt in 2002, geprofessionaliseerd. Deze weg werd voor de gehele vereniging ingeslagen. Commissies kregen vaste, jaarlijkse activiteiten. Ook werden er nieuwe projecten uitgeprobeerd. Zo werd in 2005 een feest georganiseerd samen met de SPIL, de studievereniging van politicologie. In de jaren die hierop volgden, groeide de HSVL aanzienlijk. In 2008/2009 had de HSVL elfhonderd leden, ruim vijftig actieve leden en drie ereleden en was zij de grootste studievereniging aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Er vonden studiereizen plaats naar Sint-Petersburg en Marokko.

De afgelopen paar jaar:

In die jaren die hierop volgden, deed de HSVL haar best om de professionalisering door te zetten. Het historische tijdschrift Déjà Vu nam haar intrede in de vereniging. Verder werden de archiefcommissie, propagandacommissie en de net nieuwe symposiumcommissie opgericht. De HSVL heeft inmiddels ruim 850 leden en meer dan vijftig commissieleden. Zij organiseert reizen, borrels, lezingen, feesten, excursies, introducties en de aloude boekverkoop. Minstens vijf keer per jaar wordt er een alv gehouden, waarin algemene zaken worden besproken. Het bestuur onderhoudt veel contact met haar leden en met de universiteit en is dagelijks te vinden in haar eigen Hok (Huizinga 0.24). Verder is de HSVL onderdeel van de Samenwerking Geschiedenis Nederland (SGN) en onderhoudt zij veel contacten met de andere Leidse studieverenigingen.

Deze tekst is samengesteld op basis van meerdere almanakken van de HSVL. Heeft u vragen of suggesties? Mail naar info@dehsvl.nl

De HSVL op studiegids.nl

De HSVL heeft een pagina op Studiegids.nl, met informatie voor geïnteresseerden:

https://studiegids.nl/studieverenigingen/historische-studievereniging-leiden-hsvl/